Bærekraftig verdiskapning

Bærekraft, miljø og klima har stadfestet sin posisjon som vår tids viktigste utfordring. Livsatferd, forbruk og politiske bestemte rammebetingelser bidrar til at samfunnet endres i en mer bærekraftig retning. 

På Sanner har vi vært et stolt Miljøfyrtårn siden 2010, og har jobbet kontinuerlig med å redusere vårt klimaavtrykk. Gjennom alle disse årene, har vi gjort viktige tiltak for å bl.a. redusere energiforbruket og øke sorteringsgraden på avfall.  Vi har skiftet ut snart halvparten av vinduene på hotellet for bedre varmeisolering, og vi har investert stort i bergvarmepumpeanlegg for oppvarming på store deler av hotellet. I tillegg har vi lagt godt til rette, for både våre gjester og vi som jobber her, til å sortere avfallet vi kaster.

Alle nye planer og investeringer er godt forankret i vår miljøpolicy og bevissthet.

Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessige
og sosiale omgivelser.

0
Feed

Skriv en kommentar

hCaptcha