rampenisse elfontheshelf

Hils på Rampenissen på Sanner

Har du fulgt med på hva rampenissen vår har holdt på med i desember?

Desember har vært en hekstisk måned for oss på flere måter. I tillegg til at vi har hatt huset fullt av hyggelig gjester, har vi hatt besøk av en liten rampete nisse, som har underholdt oss daglig. På Facebook og Instagram er alle rampestrekene hans delt.


0
Feed

Leave a comment

hCaptcha